Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Ajuts i subvencions

Beca Talaiòtica. Becatalaiotica és un certamen dirigit a joves estudiants d'entre 16 i 25 anys que té com a finalitat promoure la creativitat i el sentit crític a través del paisatge de Menorca, així com donar a conèixer la candidatura de Menorca Talayótica a Patrimoni Mundial com a font d'inspiració. El guanyador obté una beca d'estudis de 2.000 €. Més informació. Termini per enviar formularis acaba el 30 d'abril.


Ajuts del Consell Insular de Menorca pel foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu. Sol·licitud
.
Els ajuts van dirigits a diverses accions de foment de l'ús del català, que tenen en cada cas els objectes següents:
 • Línia 1. Suport a l'edició en llengua catalana: Donar suport a l'edició de llibres, música i vídeos en llengua catalana produïts a Menorca, d'autor, editor o productor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d'especial interès per a Menorca.
 • Línia 2. Foment de l'ús del català a l'empresa: Donar suport a les actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana en els establiments, entre el seu personal i en els serveis que ofereixen les empreses de Menorca.
 • Línia 3. Foment de l'ús del català en l'àmbit esportiu: Donar suport als promotors d'entitats i clubs esportius dels diferents municipis de l'illa per al foment de l'ús de la llengua catalana en la seva activitat i en els serveis que ofereixen.
 • Línia 4. Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu: Donar suport a les entitats que duguin a terme activitats de dinamització lingüística o amb objectius lingüístics entre els seus associats o adreçades a la població de Menorca, així com a les que despleguin plans interns de normalització lingüística.
Més informació.

Subvencions destinades a millorar i modernitzar el comerç i determinades empreses de serveis

Termini de sol·licitud: 6 d'abril de 2021.
Les actuacions que es poden subvencionar són les següents:

 • Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
 • Inversions que impliquin un avenç cap una economia baixa en carboni, la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • Inversions per a la millora de l'accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
 • Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la modernització de l'establiment.
 • Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la millora de la imatge de l'establiment (retolació comercial, interior i exterior).
 • Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l'establiment i per adaptar els locals a les noves necessitats sorgides a causa de la crisi de la COVID-19.
 • Despeses corrents produïdes a partir de l'1 de novembre i durant l'estat d'alarma

Més informació al: 971 78 48 00 + 62966  / 62969 / 62970.

Convocatòria Premis Nacionals de Comerç Interior 2021. Formulari.

Tres modalitats:
 • El Premi Nacional a Ajuntaments: de caràcter honorífic, destinat a premiar les actuacions de renovació urbana comercial.
 • El Premi Nacional a l'Petit Comerç: dotat amb 15.000 € bruts, que té per objecte premiar el desenvolupament comercial i modernització empresarial mitjançant la millora de la tecnologia, associació o fusió d'empreses.
 • El Premi Nacional a Centres Comercials Oberts: dotat amb 15.000 € bruts, destinat a guardonar l'associacionisme comercial, orientat a la promoció de Centres Comercials Oberts (CCA) i la potenciació i desenvolupament dels seus òrgans gerencials.
Per més informació, consultar els documents adjunts a la part inferior d'aquesta mateixa pàgina.

Ajuts i subvencions IDI. Consulta els ajuts estatals, autonòmics i locals al web de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.


Ajuts energies renovables.


1. Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Programa Operatiu FEDER 2021-2027).

2. Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE).

3. Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).

Formulari ajuda i assessorament

 

 


 

Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut